RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-13  

Handel zagraniczny Polski po I półroczu 2015 r. - dane GUS

Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2015 r. osiągnęła 87,2 mld euro, czyli była wyższa o 6,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import do Polski wzrósł o 1,9% , do poziomu 84,3 mld euro. Wyniki te przełożyły się na przekształcenie notowanego w 2014 r. deficytu handlowego na poziomie ok. 971 mln euro w nadwyżkę o wartości 2 878 mln euro.
W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9%, przekraczając poziom 74,8 mld euro, a import o 3,6%, do 56,3 mld euro. W rezultacie nadwyżka obrotów z tymi krajami powiększyła się o 4,2 mld euro, do ponad 18,5 mld euro.

Wzrost eksportu do Unii Europejskiej był większy o 1 punkt procentowy niż w porównaniu do całej grupy rynków rozwiniętych i wyniósł 10%. Przy czym wzrósł w tym samym tempie do krajów strefy euro i nieco szybciej do pozostałych unijnych (o 10,2%). Sprzedaż do Niemiec, czyli na główny rynek eksportowy Polski wyniosła 23,5 mld euro i była o 10,2% wyższa niż przed rokiem. Ponadto wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł wywóz do Niderlandów (o 21,2%), Hiszpanii (o 16,1%), Czech (o 13%), Wielkiej Brytanii (o 12,7 %), Włoch (o 11,7%) oraz na Słowację (o 9,7 ).

Z kolei sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte spadła o 2,3%, do 5,6 mld euro. Było to przede wszystkim następstwem spadku eksportu do Norwegii, gdzie w analizowanym okresie odnotowano jego zmniejszenie aż o 28,5%, do ok. 1,2 mld euro. Nie zdołało tego skompensować zwiększenie eksportu m.in. do Stanów Zjednoczonych (17,4%) oraz Kanady (o 12,7%).

W handlu z pozostałymi krajami świata (bez rozwiniętych), I półrocze zarówno po stronie eksportu, jak i importu przyniosło spadek odpowiednio o 5,6% (do ok. 12,3 mld euro) i o 1,3% (do ok. 28 mld euro). Skutkowało to pogłębieniem deficytu o ok. 360 mln euro, do 15,6 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszył się o 24,8% (do 4,7 mld euro), w tym do Rosji o 29,5% (do niespełna 2,5 mld euro), a na Ukrainę o 11,4% (do ok. 1,1 mld euro).

Natomiast sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (inne niż WNP) wzrosła w tym czasie o 12,4% (do ponad 7,6 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do Turcji (o 41,6%), Chin (14,6%), Arabii Saudyjskiej (o 35,6%) oraz Meksyku (o 64,3%). Zmniejszyła się natomiast sprzedaż do Algierii (o 48,4 proc.) i Singapuru (o 64,7%).

W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 10,6%), przemysłu lekkiego (o 10%), ceramicznych (o 7,1%) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 8,2%, do ponad 35,5 mld euro).

Spadek obrotów handlowych odnotowano w grupie produktów mineralnych. Obniżenie eksportu o 11,4 proc. oraz importu o 26,2% doprowadziło do zmniejszenia deficytu o ponad 2,1 mld euro.
Autor: Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Więcej znajdziesz w hasłach:

eksport   |  gospodarka   |  handel