RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-12-17  

Firmy, które ucierpiały na rosyjskim embargu, dostaną wsparcie na ochronę miejsc pracy

Rząd chce wesprzeć przedsiębiorców, a dokładniej - chronić miejsca pracy w zakładach, w których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia rosyjskiego embarga. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
Zgodnie z projektem, wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy m.in. na skutek rosyjskiego embarga ponieśli straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z:
  • handlem,
  • przetwórstwem,
  • transportem,
  • uprawami rolnymi,
  • chowem i hodowlą zwierząt.
Chodzi o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z tych rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15%, liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Przy czym chodzi o miesiące przypadające po 6 sierpnia 2014 r. i poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jakie są warunki uzyskania wsparcia

Przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać takie wsparcie, nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. Ustawodawca przewiduje jednak wyjątki od tego zapisu. Jednym z nich jest np. sytuacja, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

Zgodnie z projektem noweli, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o wypłatę środków na:
  • świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;
  • świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
  • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;
  • dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników organizowanych przez pracodawców (chodzi o to, żeby przedsiębiorcy inwestowali w podnoszenie kwalifikacji pracowników w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy).
Ważne! Środki na tę pomoc, w wysokości 500 mln zł, będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano, że w 2015 r. będzie można wypłacić 250 mln zł i w 2016 r. kolejne 250 mln zł.
Rząd ocenia, że dzięki nowym rozwiązaniom zostaną obniżone koszty pracy w przedsiębiorstwach, a w efekcie poprawi się ich sytuacja finansowa. Firmy będą też mogły utrzymać poziom zatrudnienia, co zapewni im gotowość do wznowienia działalności w przypadku poprawy koniunktury.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: