RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-07-13  

Europejskie Poświadczenia Spadkowe - jaki zmiany nas czekają

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Rząd 21 czerwca 2016 r. przyjął projekt przepisów, w myśl których krajowy Rejestr Spadkowy obejmie również europejskie poświadczenia spadkowe (EPS). EPS będzie mógł wpisać do Rejestru z urzędu sąd albo notariusz wydający EPS.
Do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Zmiana wprowadzona do nowelizowanych przepisów ma obowiązywać od 8 września 2016 r., czyli od dnia rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru Spadkowego.
Wprowadzone rozwiązanie umożliwi skuteczne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Nowe regulacje mają zapewnić spójność systemu rejestrowania dokumentów wydawanych w sprawach spadkowych.
Rejestr Spadkowy to publiczny rejestr, prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. Wprowadzono go ustawą z 10 lipca 2015 r., która w pełni wejdzie w życie 8 września 2016 r. W Rejestrze Spadkowym będą ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku. EPS jest dokumentem wydawanym alternatywnie (od 17 sierpnia 2015 r.) dla postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Dodatkowo mogą z niego korzystać zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. Wydawany jest w sprawach, w których potrzebne jest wykazanie tytułu prawnego do spadku za granicą - jego posiadanie ułatwia załatwienie takiej sprawy. Na przykład w sprawach, w których spadkobiercą udziałów w spółce z o.o. będzie podmiot zagraniczny lub obywatel inne go państwa UE.
Ponieważ do wydawania w Polsce Europejskich Poświadczeń Spadkowych uprawniony jest sąd i notariusz, zgodnie z projektem nowelizacji, każdy z tych organów będzie musiał niezwłocznie ujawniać w Rejestrze Spadkowym informacje dotyczące EPS. Za dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego sąd lub notariusz będą pobierać opłatę, która zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej.
Autor: Źródło: KPRM

Więcej znajdziesz w hasłach: