RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-09-14  

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych - poznaj propozycje zmian

Docelowe posługiwanie się fakturami elektronicznymi w zamówieniach publicznych będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, które rząd przyjął 5 września 2016 r. Sprawdźmy, w jaki sposób ten cel ma być osiągnięty i jakie zmiany czekają spółki, które startują w przetargach.
Proponowana ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Dyrektywa zobowiązuje zamawiających we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Dyrektywa ma być wdrożona do 27 listopada 2018 r.

W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), będzie musiał przyjmować faktury elektroniczne (od daty transpozycji dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach wykonawcy zamówień publicznych (czyli przedsiębiorcy) będą musieli wystawiać faktury wyłącznie w formie elektronicznej. Będą to e-faktury ustrukturyzowane. Oznacza to, że będą musiały spełniać określony standard, który pozwoli na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Tego standardu nie spełnia e-faktura w formacie graficznego pliku PDF, która jest obecnie najczęściej używana. Elektroniczne faktury będą musiały być zgodne z normą europejską i jednym z formatów zalecanych przez Komisję Europejską. Norma europejska (wzór faktury) zostanie przedstawiona w maju 2017 roku.

Od kiedy e-faktura

Zgodnie z założeniami do wspomnianej ustawy odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zmawiających ma być obowiązkowe od 26 listopada 2018 r., a ich wystawienie przez wykonawców - od 1 listopada 2020 r. Ustawa ma wejść w życie 26 stycznia 2018 r.

Kogo obejmie nowy system

Projektem ustawy zostaną objęci: 
  • zamawiający i wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.),
  • koncesjodawcy i koncesjonariusze (zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r.).
W planowanym projekcie ustawy przewidziano:
  • możliwość wystawiania, wysyłania i odbierania drogą elektroniczną przez wykonawców i zamawiających - dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych (innych niż e-faktury) oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  • możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  • zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.
Zdaniem projektodawców używanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszą się koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Jeśli faktura ma postać papierową, to wymaga wydrukowania i przesłania pocztą, co podnosi koszty dla firm i zamawiających. Zostaną również wyeliminowane  błędy, które pojawiają się w przetwarzaniu i ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów papierowych do systemów komputerowych.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: