RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-07-11  

Eksport po 5 miesiącach 2014 r. - komentarz eksperta

Eksport w okresie styczeń-maj 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wzrósł o 7%. Natomiast import do Polski wyniósł blisko 66,7 mld euro i odnotował wzrost o 4,8%. Notowany przed rokiem deficyt na poziomie 1,2 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 65 mln euro.
Zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9,5%, do 56 mld euro, a import o 3,4%, do 43,3 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o 3,4 mld euro, do prawie 12,8 mld euro.

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł w tym samym tempie co do całej grupy rynków rozwiniętych, z tym że zdecydowanie szybciej do krajów strefy euro (o 11,1%) niż po pozostałych unijnych (o 5,9%).

Niekorzystnie w okresie styczeń-maj 2014 r. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 4,3% (do 10,7 mld euro), a import zwiększył się o 7,6% (do 23,4 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie i tak pokaźnego deficytu o 2,1 mld euro, do 12,7 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 10,5% (do 5,2 mld euro), co było rezultatem jego zmniejszenia do Rosji o 9,4% i na Ukrainę aż o 25,1%. Z kolei sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrosła w tym okresie o 2,4% (do prawie 5,5 mld euro).
Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan:

Informacje napływające ostatnio z gospodarek krajów europejskich, przede wszystkim z Niemiec, które są naszym głównym partnerem handlowym, wskazywały, że wyniki eksportu mogą być nieco słabsze. Tymczasem po pięciu miesiącach - rośnie dynamika - są one bardzo dobre. Nasze firmy, mimo słabości głównych partnerów handlowych, radzą sobie znakomicie. Przyspieszyła także dynamika importu. Po czterech miesiącach wynosiła 3,3%, a po pięciu już 4,8%, co świadczy o coraz większej aktywności polskiej gospodarki.

Następuje zmiana struktury geograficznej handlu zagranicznego. Słabnie współpraca z Rosją i Ukrainą. Eksport i import są mniejsze niż po pięciu miesiącach 2013 roku, ale jednocześnie polskie firmy z powodzeniem szturmują wymagające rynki europejskie, gdzie konkurencja jest bardzo silna.

Producenci i sprzedający artykuły żywnościowe, których eksport do naszych wschodnich sąsiadów wyraźnie spadł znaleźli nowych partnerów w zachodniej Europie - w Hiszpanii, Holandii, Włoszech, Szwecji, a także w Wielkiej Brytanii.

Obroty handlu zagranicznego po pięciu miesiącach pokazują, że nasza gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna i eksport netto na pewno wpłynie na wzrost PKB w 2014 roku. Należy mieć nadzieję, że w kolejnych latach będzie podobnie, bo planujemy wykorzystać środki unijne na poprawę jakości i innowacyjności naszych produktów, a to przełożyć się powinno na coraz większą zdolność do konkurowania na rynku globalnym.
Autor:  Konfederacja Lewiatan

Więcej znajdziesz w hasłach: