RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-04-30  

Duże firmy będą mogły żądać spłaty należności przez GDDKiA

Nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), będą mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Rada Ministrów 29 kwietnia 2014 r. przejęła bowiem projekt zmian w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
Prawo do wypłaty zaległych należności będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez GDDKiA - jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane. Tak jak obecnie, GDDKiA będzie mogła wypłacić podwykonawcy niezrealizowane należności - do wysokości posiadanej gwarancji należytego wykonania umowy, złożonej przez generalnego wykonawcę. Środki na spłatę należności, tak jak dotychczas, będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.

Proponowana zmiana ustawy oznacza objęcie jej zakresem dużych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie mieli prawa do spłaty należności przez GDDKiA. Przepisy te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r., który uznał, że nie ma podstaw, aby duże przedsiębiorstwa nie mogły być objęte przepisami ustawy.

Zmieniona ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: