RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-09-22  

Dostawy nie było, czyli odliczenie VAT do korekty

Jeżeli dostawa nie została ostatecznie wykonana, a podatnik brał (choćby nieumyślnie) udział w oszustwie podatkowym, to musi skorygować odliczenie VAT dokonanego z tytułu otrzymanej faktury wystawionej na zapłatę zaliczki dotyczącej dostawy towarów. Nie ma przy tym znaczenia, że dostawca pozostał zobowiązany do zapłaty tego podatku i nie zwrócił zaliczki. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Stan faktyczny

Bułgarska spółka FIRIN produkuje i handluje chlebem i produktami cukierniczymi. W 99% stanowi własność York Skay EOOD a w 1% K. Jorkiszewa. W 2010 roku FIRIN zamówiła 10.000 ton pszenicy u Agra Płani EOOD, której 100% właścicielem jest K. Jorkiszew. Płatność była z góry na podstawie faktury wystawionej przez Agra Płani. Faktura została wystawiona, a FIRIN zapłaciła cenę i odliczyła należny VAT wykazany na fakturze.

W wyniku przeprowadzonej kontroli bułgarska administracja podatkowa zakwestionowała odliczenie należnego VAT-u, twierdząc, że transakcja była elementem oszustwa podatkowego. Agra Płani nie była uprawniona do handlu zbożem ze względu na brak rejestracji w krajowym urzędzie zbożowym. Żadnej dostawy fizycznie nie było, a FIRIN wpłaciła na rzecz Agra Płani nawet więcej, niż wynikało z faktury. Co więcej, FIRIN odzyskała te pieniądze jeszcze tego samego dnia i to nie bezpośrednio, a przez rachunek York Skay EOOD.

FIRIN broniła się, twierdząc, że przelewy były dokonywane w związku z pożyczką udzieloną przez Agra Płani na rzecz York Skay EOOD oraz z dodatkowego wniesienia aportu do FIRIN. Bułgarska „skarbówka” nie dała wiary tym tłumaczeniom i wydała decyzję w sprawie korekty wysokości zobowiązania podatkowego. Została ona utrzymana w drugiej instancji.

FIRIN odwołała się do sądu a Administratiwen syd - Warna zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Sędziowie prosili o wyjaśnienie czy w takim stanie faktycznym niewykonanie głównego świadczenia wzajemnego uprawnia organy podatkowe do odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że zgodnie z art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Artykuł 63 tej dyrektywy doprecyzowuje, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Uzasadnienie

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości bułgarska administracja podatkowa musiała wykazać istnienie obiektywnych przesłanek wskazujących na to, że FIRIN wiedziało lub powinno było wiedzieć, że transakcje wiążą się z przestępstwem innego podmiotu.

Jeżeli organy podatkowe wykażą takie przesłanki, to FIRIN będzie musiało dokonać korekty odliczenia VAT wykazanego na fakturze.
Komentarz eksperta
Marcin Sarna
W przypadku - tak jak w niniejszej sprawie - wpłaty zaliczki przed dostawą towarów, art. 65 dyrektywy przewiduje wymagalność podatku już w chwili otrzymania tej wpłaty w odpowiadającej tej wpłacie wysokości. Jest to jednak wyjątek od art. 63 i z tego powodu musi być interpretowany ściśle. Wszystkie okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, muszą być znane już w tej chwili.
Sędziowie zgodzili się w tym zakresie z opinią rzecznik generalnej, która stwierdziła, że art. 65 dyrektywy nie może znaleźć zastosowania, gdy okaże się, że w momencie wpłaty zaliczki wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego jest niepewne.
Byłoby tak zaś bez wątpienia na przykład w razie zachowania noszącego znamiona oszustwa. Ponieważ prawo unijne, w tym analizowana dyrektywa, za cel wyznacza sobie zwalczanie oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania, podmioty takiej jak FIRIN nie mogą wykorzystywać przepisów wspólnotowych do popełniania przestępstw lub nadużywania swoich uprawnień.
Sędziowie skupili się też na fakcie, że FIRIN jest nie tyle „oszukującym” (popełniającym przestępstwo), co podmiotem biorącym udział w oszukańczym łańcuchu dostaw.
Autor:  Marcin Sarna, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: