RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-01-07  

Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.
Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Obowiązkowemu ubezpieczaniu podlegać będą wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Fakt pobierania emerytury, renty lub podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu nie będzie zwalniał z obowiązku odprowadzenia składki.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Tekst opublikowany:  7 stycznia 2015 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: