RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-08  

Dłuższe urlopy rodzicielskie zatwierdzone przez rząd

Wydłużenie urlopów macierzyńskich, elastyczne zasady dzielenia urlopu wychowawczego, opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci oraz większe dotacje dla gmin na założenie żłobka lub klubu dziecięcego - to najważniejsze propozycje przyjętego przez rząd tzw. pakietu prorodzinnego.
Przyjęty 8 listopada 2012 r. pakiet tworzą projekty nowelizacji trzech ustaw:
  1. Kodeksu pracy,
  2. systemie ubezpieczeń społecznych,
  3. tzw. żłobkowej.

Projekt ustawy dotyczący wydłużenia urlopów macierzyńskich zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Dłuższy urlop macierzyński

Rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które mają umożliwić wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z obietnicą złożoną przez premiera w tzw. drugim expose - urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. W przypadku korzystania z urlopu:
  • półrocznego - urlop będzie płatny w 100%,
  • rocznego - urlop będzie płatny w 80% pensji.

Składki emerytalne i rentowe z budżetu państwa - dla kogo?

Kolejna prorodzinna zmiana zaproponowana przez rząd to rozszerzony krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Chodzi o osoby, które w okresie opiekowania się dzieckiem zrezygnują z działalności zarobkowej - np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy na umowę zlecenie.

Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób wychowujących dzieci, ponieważ okres opieki nie wpłynie na pomniejszenie ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Więcej żłobków

Nowe rozwiązania zakładają, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa dotację na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Rozwiązania te mają zachęcić do zakładania żłobków i klubów dziecięcych. Rodzicom łatwiej będzie znaleźć miejsca opieki dla swoich pociech i dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do pracy. Oprócz gminy, dziennego opiekuna będą mogły zatrudniać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Gmina będzie mogła także udzielić dotacji do pobytu dziecka u dziennego opiekuna.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  8 listopada 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: