RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2018-04-20  

Czy zakwaterowanie pracowników będzie ich przychodem

Obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego lub kosztów zużytej energii elektrycznej. Obowiązek ten należy i trzeba odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne wypełnianie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w pobliżu realizowanej przez pracodawcę budowy, jest to bowiem warunek konieczny świadczenia pracy w ogóle, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy tak, aby była ona możliwa, wydajna i należytej jakości. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość.

Stan faktyczny

Spółka A. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie PIT w zakresie skutków podatkowych udostępnienia pracownikom kwater noclegowych. Spółka jest firmą budowlaną, wykonuje roboty budowlano-montażowe w kraju oraz za granicą przez zarejestrowane tam oddziały samodzielnie bilansujące. Do realizacji kontraktów za granicą deleguje własnych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Delegowanie pracowników odbywa się na podstawie przepisów Dyrektywy 96/71/WE. Delegowanie pracowników nie jest podróżą służbową w rozumieniu przepisów prawa pracy, pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu podróży służbowej. Spółka zawarła z pracownikami umowy o pracę, jako miejsce pracy pracownika delegowanego wskazano miejsce realizacji umowy - kontraktu z kontrahentem zagranicznym.

Regulamin wewnętrzny spółki dla pracowników oddelegowanych do realizacji kontraktu gwarantuje nieodpłatne udostępnienie miejsca noclegowego. Pracownicy wykonują pracę poza swoim miejscem zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych, który pozostaje w Polsce. Podczas wykonywania przez pracowników delegowanych do pracy za granicą spółka udostępnia im nieodpłatnie miejsca noclegowe w kwaterach prywatnych, hotelach, kontenerach mieszkalnych. Spółka wskazała, że udostępnianie miejsc noclegowych leży w interesie pracodawcy, tj. spółki, a nie w interesie pracowników, wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności i zapewnia przede wszystkim możliwość zrealizowania zakontraktowanych umów o roboty budowlano-montażowe.

We wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej spółka zapytała, czy powinna zaliczać do przychodu pracownika, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, wartość kwater noclegowych nieodpłatnie udostępnianych pracownikom w czasie ich oddelegowania za granicę, z których pracownicy będą korzystać w związku ze świadczoną pracą na kontraktach?

Spółka uważała, że wartość nieodpłatnie udostępnionych kwater dla pracowników w przedstawionej sytuacji nie jest przychodem pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof.

Stanowisko fiskusa

Odmiennego zdania był fiskus, który uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) i zawarte tam przesłanki uznania przychodu z tytułu świadczeń pracowniczych za inne nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 updof. Uznał jednak, że przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku na zakwaterowanie, jaki musiałby ponieść dla wykonania obowiązków służbowych. Spółka zaskarżyła taką interpretację przepisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który uwzględnił skargę spółki.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
Przedmiotem sporu w komentowanej sprawie była kwestia rozpoznania u pracowników przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, w związku z nieodpłatnym udostępnieniem przez pracodawcę kwater noclegowych w czasie ich oddelegowania za granicę. Spółka uważała, że świadczenia te nie będą stanowiły dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odmiennego zdania był minister rozwoju i finansów, uznając, że przyjęcie nieodpłatnego noclegu przez pracownika oddelegowanego leży w jego interesie, bo pozwala mu uniknąć niezbędnego wydatku na zakwaterowanie. WSA przyznał jednak rację spółce. W ocenie sądu skorzystanie przez pracowników oddelegowanych do pracy za granicą z bezpłatnego zakwaterowania nie będzie spełnione w interesie pracowników, ale w interesie pracodawcy i nie przyniesie pracownikom korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musieliby ponieść. Tym samym świadczenia te nie będą przychodem pracowników.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: