RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2018-12-28  

Czy należy oskładkować wynagrodzenie zmienne prezesa?

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Co na to ZUS?
Prezes firmy jest zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego (umowa zlecenia). Co miesiąc ma wypłacane wynagrodzenie stałe, z którego jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne z tego względu, gdyż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym miejscu pracy i uzyskuje z tego tytułu minimalne wynagrodzenie za pracę.
Rada nadzorcza firmy przyznała prezesowi za zrealizowanie zamierzonych celów zarządczych wynagrodzenie zmienne. W związku z powyższym powstała wątpliwość co do jego oskładkowania.

Jakie jest stanowisko spółki?

Spółka uważa, że z wynagrodzenia zmiennego należy potrącić tylko składkę zdrowotną. Przemawia za tym fakt, dotyczący zatrudnienia w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem minimalnym oraz to, że w obecnym stanie faktycznym potrącana jest z wynagrodzenia stałego z tytułu kontraktu menadżerskiego tylko składka zdrowotna.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Dlatego też, w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne spółka powinna uwzględnić wynagrodzenie zmienne prezesa wypłacone z tytułu kontraktu menadżerskiego.
ZUS przypomniał, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Z kolei z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi przychód z tytułu wykonywania zlecenia, jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.
Reasumując, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców od zakwalifikowania go jako przychód z zawartej umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.
Skoro zatem wynagrodzenie zmienne za zrealizowanie zamierzonych celów zarządczych jest wypłacone z tytułu kontraktu menadżerskiego to stanowi ono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Interpretacja ZUS z 23 października 2018 r., oddział w Lublinie (DI/200000/43/991/2018)
Autor: Anna Kostecka, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Więcej znajdziesz w hasłach: