RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-05-14  

Czy dłużnik może zostać zwolniony z opłat sądowych w postępowaniu upadłościowym?

Dnia 15 maja 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy dotyczące postępowania upadłościowego (zwolnienie z opłaty sądowej).
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie wobec dłużników przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych - z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji z uwagi na odmowę dostępu do sądu dłużnikowi, który ze względu na swój stan majątkowy nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej.

W ocenie sądu pytającego gwarancją rzeczywistego prawa do sądu jest możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych. Pomoc państwa stronie, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, jest istotna z uwagi na zapewnienie realizacji prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Dostęp do sądu musi być zagwarantowany z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, która zakazuje dyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z przyczyny majątkowej. W opinii sądu pytającego kwestionowana regulacja jest niezgodna z powyższymi zasadami i prowadzi do dyskryminacji określonego rodzaju podmiotów, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.

Sygn. akt: P 11/10
Autor:  Źródło: www.trybunal.gov.pl
Tekst opublikowany:  14 maja 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: