RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-14  

Będzie nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe

Zmienia się dotychczasowy system rejestracji znaków towarowych z badawczego na sprzeciwowy. Wprowadzenie nowego modelu ochrony wpłynie na szybsze i sprawniejsze udzielanie prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Nowe przepisy obejmują też ochroną wzory użytkowe i przemysłowe na imprezach wystawienniczych w Polsce.
Takie zmiany zakłada znowelizowane 5 sierpnia 2015 r. przez Sejm Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z przyjętymi zmianami Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał obowiązek sporządzania dla zgłaszających nowe znaki towarowe zawiadomień o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Takie rozwiązanie stosowane jest już w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nowelizacja określa też m.in. podstawy odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie oraz procedurę zgłoszeniową przed Urzędem Patentowym RP. Przyjęte zmiany określają też postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Postępowania w takich sprawach prowadzić będzie Urząd Patentowy RP na podstawie porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. Teraz nowelizacja zostanie przekazana do Senatu. 
Autor:  Źródło: Sejm RP

Więcej znajdziesz w hasłach: