RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2012-04-18 do 2015-01-24

Będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w Kodeksie karnym

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 17 kwietnia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu karnego.
Nowelizacja ustawy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 
w listopadzie 2010 r. orzekł niezgodność z Konstytucją oraz z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi niektórych przepisów dotyczących kar za uchylanie się od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Jakie przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne?

Chodzi o podwójne karanie za ten sam czyn - odpowiedzialność karną za przestępstwo lub wykroczenie oraz dodatkową opłatę. Opłaty dodatkowe są wymierzane przez ZUS w przypadku uchylania się od opłacania składek na ubezpieczenia lub opłacania ich w zaniżonej wysokości.
Ważne! Zmiany wprowadzone do projektu ustawy eliminują niekonstytucyjny mechanizm podwójnego karania za ten sam czyn, utrzymując jednocześnie w systemie prawnym wszystkie sankcje.

Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy?

Zgodnie z propozycją, w przypadku nieopłacania lub opłacania w zaniżonej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne ZUS będzie mógł wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek (jest to powtórzenie już istniejącego przepisu).

Skutecznym mechanizmem eliminującym możliwość podwójnego ukarania za ten sam czyn będzie wprowadzenie przepisu, który przewiduje, że w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 218 § 1a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie uchylona decyzja o opłacie dodatkowej.

Jej zwrot musi nastąpić w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że wszczęte przez ZUS postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty w przypadku, gdy płatnik został skazany za przestępstwo lub wykroczenie za nieopłacenie lub opłacenie w zaniżonej wysokości składek, zostanie umorzone z urzędu.
Autor:  Źródło: www.premier.gov.pl
Tekst opublikowany:  18 kwietnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: