RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-10-07  

Będą ułatwienia dla firm prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych

Dnia 7 października 2014 roku Rada Ministrów zaakceptowała rozwiązania, które ułatwią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych.
Przede wszystkim możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki o przyznanie pomocy publicznej. Chodzi o sytuację, gdy duży przedsiębiorca planuje nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą w dniu złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty. Jednak w tym przypadku nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub niewydania zezwolenia.

Zdaniem rządu możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji inwestycji jest rozwiązaniem oczekiwanym przez przedsiębiorców.

Według Rady Ministrów regulacją korzystną dla przedsiębiorców jest także wprowadzenie jednolitych zasad zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie - bez względu na datę jego wydania. Chodzi przede wszystkim o warunek zatrudnienia. Obecnie możliwość obniżenia warunku zatrudnienia (o nie więcej niż 20%) dotyczy tylko zezwoleń wydanych od sierpnia 2008 r., czyli w momencie rozpoczęcia się kryzysu gospodarczego. Okazało się jednak, że w warunkach recesji gospodarczej, regulacja ta stała się niezbędna dla przedsiębiorców posiadających wcześniej wydane zezwolenia. Dlatego będzie ona zastosowana wobec wszystkich przedsiębiorców strefowych, co powinno uchronić wiele firm przed cofnięciem zezwolenia, a w konsekwencji przed likwidacją.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku 2015 r.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: