RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-08-08  

Albo przedawnienie PCC od umowy pożyczki albo ponowne powstanie zobowiązania podatkowego

Artykuł 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC w zakresie, w jakim przewidują - w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki - ponowne powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, od tej samej czynności cywilnoprawnej według dziesięciokrotnie wyższej 20% stawki podatku z chwilą powołania się przez podatnika na fakt jej dokonania przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, są zgodne z przepisami prawnymi Konstytucji RP.
(Wyrok TK z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10)

Z uzasadnienia:

Zdaniem TK, ponowne powstanie obowiązku podatkowego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC, zależy od podatnika. Tylko powołanie się na dokonanie w przeszłości czynności prawnej przez samego podatnika powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeśli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie pcc w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a potem powołuje się na nią przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej.

Jeżeli w chwili powoływania się na dokonanie czynności prawnej, co do której upłynął termin do skutecznego określenia zobowiązania w drodze decyzji przez organy podatkowe, a tym bardziej - w chwili dokonywania czynności prawnej, ustawa przewidywała powstanie nowego obowiązku podatkowego w związku z powołaniem się podatnika na czynność prawną z przeszłości, nie ma mowy o zaskakiwaniu podatnika konsekwencjami, których nie mógł racjonalnie przewidzieć.

Ekspert radzi

Pamiętaj, że jeśli powołujesz się przed organem podatkowym lub organem kontroli podatkowej na zawarcie czynności cywilnoprawnej po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności od tej czynności, np. w czasie kontroli uzasadniasz, że określone pieniądze pochodziły z pożyczki, to jesteś zobowiązany od tej umowy zapłacić 20% podatek PCC.
Ważne! Musisz się więc zdecydować: albo korzystasz z prawa przedawnienia się zobowiązania podatkowego, albo jeśli powołujesz się na czynność, której nie ujawniłeś - jesteś zobowiązany od tej czynności zapłacić podatek PCC.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy
Tekst opublikowany:  8 sierpnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: